GSB     8,38 X    5,21 X 1,22N
Används i applikationer med höga tryck där kopparbrickor inte är lämpliga